НАШ ГАРАНТ:
 • 1. Реалізація державної політики в галузі освіти;

 • 2. В закладі освіти визначена українська мова навчання;

 • 3. Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

 • 4. Формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

 • 5. Забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • 6. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 • 7. Здійснення соціально - педагогічного патронату сім'ї;

 • 8. Надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

 • 9. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,

 •     поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови;

 • 10. Формуванн національних цінностей українського народу,

 •       а також цінностей інших націй і народів;

 •  11. Формування свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;

 • 12. Оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій,

 •       методів і форм навчання, формування умінь і навичок, необхідних

 •       для навчання в школі;

 • 13. Прищеплення навичок здорового способу життя.